Potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb pro sázkové poradenství

Poskytovatel:

BETLIVE s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČ: 19427166

Telefon: +420 775 775 567

E-mail: info@betlive.cz

Webové stránky: www.betlive.cz

Zájemce:

Jméno a příjmení

Dat. nar.

Bydliště

Nebo

Firma, sídlo, IČ – právnické osoby

Smlouva byla uzavřena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby spočívající v poradenství při uzavírání sázek na sportovní události a zájemce se zavazuje zaplatit za služby cenu.

Produkt služby a cena:

Například:

Předplatné Členství Bronze

– obsahuje členství na 7 dní, kdy každý den bude dostávat 1 tip s kurzem 2+ analýzu a bude mít možnost podpory 24/7, cena členství je 1500,- Kč. Tipy a analýzy jsou zasílané na členský účet zájemce.

Nebo:

Jednorázový tip Tip 2+

– jednorázový tip s kurzem 2+ za cenu 400,- Kč. Tipy a analýzy jsou zasílané na členský účet zájemce.

Cena byla zaplacena předem.

Zájemce spotřebitel požádal / nepožádal o zahájení plnění ze smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zájemce si přečetl a vyslovil souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele. Zájemci spotřebiteli byly poskytnuty zákonem požadované údaje prostřednictvím obchodních podmínek poskytovatele.

Datum uzavření smlouvy: ________________

BETLIVE s.r.o.